Album
Electricité

Album Information
TitleElectricité
Year1996
StoryElectricité
Editions

Electricité (1997, Le Lombard)

Album Edition Information
AlbumElectricité
Year1997
Language French

Electriciteit (1997, Sherpa)

Album Edition Information
AlbumElectricité
Year1997
Language Dutch
TitleElectriciteit
ISBN90.75504.12.8
CoverHardCover

Electriciteit (1997, Sherpa)

Bookmark in the luxe edition. Thanks to an anonimous submitter.

Album Edition Information
AlbumElectricité
Year1997
Language Dutch
TitleElectriciteit
ISBN90.75504.11.X
CoverHardCover
Number of copies150 + 20 HC

Electricité (1999, Le Lombard)

Album Edition Information
AlbumElectricité
Year1999
Language French
ISBN2803612771

Energie (1999, Carlsen Verlag)

Thanks to Peter Kuipers

Album Edition Information
AlbumElectricité
Year1999
Language German
TitleEnergie
ISBN3.551.73352.X
CoverSoftCover

Electricidad (1999, Norma)

Album Edition Information
AlbumElectricité
Year1999
Language Spanish
TitleElectricidad
CollectionCIMOC

Koziorożec - 2 - Elektryczność (2007, Manzoku)

Thanks to Karol Wiśniewski

Album Edition Information
AlbumElectricité
Year2007
Language Polish
TitleKoziorożec - 2 - Elektryczność
ISBN978-83-922479-5-1